śłońce

Miłość, jak słońce

142(316) Plus Minus

Miłość, jak słońce, ogrzewa świat cały
I swoim blaskiem ożywia różanym
W głębinach przepaści, w rozpadlinach skały,
Dozwala kwiatom zakwitnąć wiśniowym
i wyprowadza z martwych głazów łona
Coraz to nowe na przyszłość nasiona.

Adam Asnyk